Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review

Op 13 december 2021 hebben de bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hun akkoord gegeven aan het bijgestelde kwaliteitskader en de werkwijze peer review. Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen Samen Opleiden handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Op deze pagina hebben we de informatie over het kwaliteitskader en de peer review gebundeld, zoals een webinar, een podcast en verschillende relevante links en publicaties.

Download Kwaliteitskader

Werkwijze peer review

Erkende partnerschappen Samen Opleiden voeren elke zes jaar een ontwikkelingsgerichte peer review uit aan de hand van de waarborgen uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Aspirant-partnerschappen nemen vier jaar na de toekenning van de aspirantstatus deel aan een beoordelingsgerichte peer review, georganiseerd vanuit DUS-I. Het systeem van peer review komt voort uit het perspectief van gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, schoolbesturen en opleidingen voor kwaliteitsontwikkeling van de partnerschappen.

No results were found