VO

Website | Beroepsbeeld voor de leraar

Op de website www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl vindt u meer informatie over beroepsbeelden en het drieluik. Ook zijn op deze website inspirerende praktijkvoorbeelden, instrumenten en publicaties over loopbaanontwikkeling in het onderwijs verzameld.

Beroepsbeeld voor de leraar

De leidende gedachte achter het beroepsbeeld voor de leraar is de ontwikkelingsmogelijkheden van het leraarsberoep meer zichtbaar maken en zo de aantrekkelijkheid van het vak versterken. Het beroepsbeeld biedt een perspectief op loopbaanontwikkeling en mogelijkheden voor doorgaande professionele ontwikkeling in het leraarsberoep. Het is te zien als een landkaart die handvatten biedt voor loopbaanontwikkeling, loopbaankeuzes en loopbaanbeleid.

Bekijk thema