VO

Rapport | Teacher Leadership

Hoe kan het leiderschap van leraren in scholen versterkt worden? Van leraren wordt steeds meer verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor en leiding nemen bij de ontwikkeling van onderwijs. Dit leiderschap gaat over de invloed die leraren uitoefenen op zaken die hun eigen klas of hun eigen vak overstijgen. In dit rapport komt bij het beantwoorden van de hoofdvraag hoe het leiderschap van leraren in scholen versterkt kan worden aan bod hoe docenten deze rol op zich kunnen nemen en wat schoolbesturen kunnen doen om leiderschap te stimuleren.

Beroepsbeeld voor de leraar

De leidende gedachte achter het beroepsbeeld voor de leraar is de ontwikkelingsmogelijkheden van het leraarsberoep meer zichtbaar maken en zo de aantrekkelijkheid van het vak versterken. Het beroepsbeeld biedt een perspectief op loopbaanontwikkeling en mogelijkheden voor doorgaande professionele ontwikkeling in het leraarsberoep. Het is te zien als een landkaart die handvatten biedt voor loopbaanontwikkeling, loopbaankeuzes en loopbaanbeleid.

Bekijk thema