VO

Publicatie | We zijn begonnen!

Eindpublicatie van het project Begeleiding Startende Leraren 2013-1019. Een bundeling van mooie praktijkvoorbeelden van BSL, interviews met betrokkenen en randvoorwaarden voor het doen slagen van de begeleiding van startende leraren. Er wordt teruggeblikt op het landelijke project, maar er wordt ook gekeken naar de toekomst. BSL is pas het begin van de professionalisering van leraren. Het belang van de doorlopende leerlijn wordt benadrukt.

Strategisch HRM & leercultuur

Scholen ontwikkelen zich steeds meer als professionele schoolorganisaties met een professionele leercultuur. Daarin wordt geleerd op alle niveaus en staat het samen leren, als collectief, centraal. Strategisch HRM is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt voor kwaliteitsverbetering, professionele ontwikkeling en het effectiever en efficiĆ«nter innoveren binnen de schoolorganisatie.    

Bekijk thema