VO

Artikel | Valkuilen en tips bij de aanpak van het lerarentekort

Tijdens een rondetafelgesprek met schoolleiders, schoolopleiders, en instituutsopleiders over opleiden in de school en het lerarentekort kwam een aantal valkuilen én oplossingsrichtingen rond het lerarentekort aan de orde. In dit artikel (2018) worden deze beschreven aan de hand van de fasen van de loopbaan van leraren: opleiding, start in het beroep, voortzetting beroepsloopbaan.

Strategisch HRM & leercultuur

Scholen ontwikkelen zich steeds meer als professionele schoolorganisaties met een professionele leercultuur. Daarin wordt geleerd op alle niveaus en staat het samen leren, als collectief, centraal. Strategisch HRM is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt voor kwaliteitsverbetering, professionele ontwikkeling en het effectiever en efficiënter innoveren binnen de schoolorganisatie.    

Bekijk thema