MBO
VO

Artikel | Zij-instromer of hybride docent maken onderwijs aantrekkelijker

Rosanne Koops, coördinator ‘Opleiden in de School’ bij ROC Midden Nederland en Peter van der Zwaal, projectleider bij de RAP-regio’s Rijnmond en in en om het Groene Hart en Leraar van Buiten zijn verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van hybride docenten en zij-instromers voor het mbo en voortgezet onderwijs in hun eigen regio. Het aanbod van werknemers van buiten die geïnteresseerd zijn in het onderwijs is redelijk groot, vertellen zij. Toch wordt de match tussen zij-instromer of hybride docent en schoolorganisatie nog niet op grote schaal gemaakt.

Gerelateerde items

Publicaties & links
10 september 2018

Steeds meer besturen voor primair onderwijs nemen zij-instromers aan. Zij doen dit meestal in de eerste plaats om het toenemende lerarentekort te lijf te gaan, maar scholen ervaren het ook als een verrijking van het onderwijs. Deze publicatie bespreekt de ins en outs van zij-instromers in het basisonderwijs.

Begeleiding startende leraren

In het licht van het huidige lerarentekort en de vergrijzing van de beroepsgroep is het essentieel om leraren te binden en te behouden voor de sector en zo veel als mogelijk voortijdige uitval van startende leraren te voorkomen. Goede begeleiding van startende leraren draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en helpt het lerarentekort te bestrijden. Een optimale ondersteuning en begeleiding in die eerste jaren voor de klas of op een nieuwe school is ook belangrijk voor de verdere professionalisering van de leraar.

Bekijk thema