Kennisbank | Informatie & inspiratie

In onze kennisbank vind je praktijkvoorbeelden, tools, podcasts, onderzoeksrapporten en relevante publicaties over Inductie & Professionaliseren van leraren. Gebruik de zoekfunctie of zoek op thema.

Zoek in kennisbank

Begeleiding startende leraren

Professionalisering & loopbaan leraren

Beroepsbeeld voor de leraar

Strategisch HRM & leercultuur

Laatst toegevoegde items

12 december 2022

Entree-docenten en -instructeurs in het mbo krijgen veel te maken met het opleiden van jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie. Op initiatief van de btg Entree, en met medewerking van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, is er een werkmiddag georganiseerd om samen met entree-opleidingen en lerarenopleidingen te komen tot een ontwerp voor scholing […]

Publicaties & links
5 december 2022

Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren hebben we in 2021 met een aantal personen uit partnerschappen verkend wat belangrijk is bij de samenwerking rondom inductie. Ook experts rondom dit thema hebben input geleverd.

Publicaties & links
21 november 2022

Het ministerie van OCW heeft de vakorganisaties de opdracht gegeven om in 2023 een landelijk, sectoroverstijgend beroepsbeeld van de leraar te formuleren. Wat kunnen partnerschappen Samen Opleiden bijdragen aan het landelijke beroepsbeeld? Deze vraag stond centraal in de sessie ‘Het beroepsbeeld van de leraar als richtinggever’ op de najaarsconferentie van het Platform Samen Opleiden & […]

30 september 2022

Wat is de behoeften van een academische leerkracht op het gebied van hu inzet, professionalisering en kennisdeling? Een Leids consortium, waaronder de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden, deed onderzoek naar die vraag.

Tools & scans
30 september 2022

Onderzoek laat zien dat het personeelsbeleid van scholen nog lang niet altijd voorziet in het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van leraren. Het programma Voortgezet leren van de VO-raad heeft in een factsheet handvatten voor scholen om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van leraren op een rij gezet.

Tools & scans
28 september 2022

Deze werkomgeving ondersteunt startende leraren en hun begeleiders en leidinggevenden om ervoor te zorgen dat starters zich snel thuis voelen in de school, hun werk optimaal kunnen doen, zonder zichzelf te overvragen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat dus niet over het lesgeven, maar om alles erom heen.