Doorzoek kennisbank

Thema's
Type
Sector
Platform publicatie
Doorzoek archief
68 resultaten
12 december 2022

Entree-docenten en -instructeurs in het mbo krijgen veel te maken met het opleiden van jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie. Op initiatief van de btg Entree, en met medewerking van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, is er een werkmiddag georganiseerd om samen met entree-opleidingen en lerarenopleidingen te komen tot een ontwerp voor scholing […]

Publicaties & links
5 december 2022

Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren hebben we in 2021 met een aantal personen uit partnerschappen verkend wat belangrijk is bij de samenwerking rondom inductie. Ook experts rondom dit thema hebben input geleverd.

Publicaties & links
21 november 2022

Het ministerie van OCW heeft de vakorganisaties de opdracht gegeven om in 2023 een landelijk, sectoroverstijgend beroepsbeeld van de leraar te formuleren. Wat kunnen partnerschappen Samen Opleiden bijdragen aan het landelijke beroepsbeeld? Deze vraag stond centraal in de sessie ‘Het beroepsbeeld van de leraar als richtinggever’ op de najaarsconferentie van het Platform Samen Opleiden & […]

30 september 2022

Wat is de behoeften van een academische leerkracht op het gebied van hu inzet, professionalisering en kennisdeling? Een Leids consortium, waaronder de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden, deed onderzoek naar die vraag.

Tools & scans
30 september 2022

Onderzoek laat zien dat het personeelsbeleid van scholen nog lang niet altijd voorziet in het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van leraren. Het programma Voortgezet leren van de VO-raad heeft in een factsheet handvatten voor scholen om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van leraren op een rij gezet.

Tools & scans
28 september 2022

Deze werkomgeving ondersteunt startende leraren en hun begeleiders en leidinggevenden om ervoor te zorgen dat starters zich snel thuis voelen in de school, hun werk optimaal kunnen doen, zonder zichzelf te overvragen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat dus niet over het lesgeven, maar om alles erom heen.

Publicaties & links
28 september 2022

Op de website www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl vindt u meer informatie over beroepsbeelden en het drieluik. Ook zijn op deze website inspirerende praktijkvoorbeelden, instrumenten en publicaties over loopbaanontwikkeling in het onderwijs verzameld.

Publicaties & links
28 september 2022

In dit rapport komt bij het beantwoorden van de hoofdvraag hoe het leiderschap van leraren in scholen versterkt kan worden aan bod hoe docenten deze rol op zich kunnen nemen en wat schoolbesturen kunnen doen om leiderschap te stimuleren.

Publicaties & links
28 september 2022

Dit katern van de VO-Academie is gewijd aan de professionele ontwikkeling en loopbaanoriëntatie van leidinggevenden in het voortgezet onderwijs. Het katern geeft scholen inzicht in en handvatten voor het begeleiden van leidinggevend talent.

Publicaties & links
28 september 2022

Deze handreiking van de VO-raad biedt je handvatten om te komen tot goed strategisch personeelsbeleid, dat wordt verbonden met de onderwijsdoelen die uw school wil bereiken. In de handreiking vind je kennis, tips en praktijkvoorbaalden.