Ontwerpkit | Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren

Deze kit biedt coördinatoren en wegbereiders binnen partnerschappen Samen Opleiden materialen en werkvormen om binnen het eigen partnerschap een ontwerpnetwerk op te zetten en driehoeken te begeleiden bij het voeren van het juiste gesprek over De Leeropbrengst, De Maat en De Leerweg. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze ontwerpkit gebruiken om hiermee ervaring op te doen en zo het Samen Opleiden binnen het partnerschap te verdiepen. De ontwerpkit bestaat uit:

  1. Handleiding
  2. Praatplaten
  3. Digitalks
  4. Vijf PowerPointpresentaties
  5. Werkvormen
  6. Katern
  7. Video ‘Werken in de driehoek’
  8. Inspiratie uit de partnerschappen

po vo mbo Publicaties & Links

Handleiding | Bouwen aan een samenhangend curriculum

Handleiding om als driehoek – student, schoolopleider, instituutsopleider – een samenhangend curriculum(onderdeel) te ontwerpen.

po vo mbo Instrumenten

Praatplaten | Bouwen aan een samenhangend curriculum

Een praatplaat kan op verschillende manieren worden ingezet tijdens de bijeenkomsten met het ontwerpnetwerk. Door de praatplaat steeds terug te laten komen, werkt de groep aan een gedeeld referentiekader en worden de verbanden tussen de onderdelen sterker en rijker.

po vo mbo Publicaties & Links

Digitalks | Bouwen aan een samenhangend curriculum

Miranda Timmermans en Chris Kroeze vertellen in deze Digitalks hoe de ontwerpkit optimaal is te gebruiken. De eerste Digitalk gaat over de ontwerpkit in zijn algemeen. De overige Digitals gaan over De Uitdaging, De Leeropbrengst, De Maat en De Leerweg.

po vo mbo Publicaties & Links

PowerPoint | Bouwen aan een samenhangend curriculum

Voor elk van de onderdelen zijn er PowerPointpresentaties gemaakt om in de  bijeenkomsten te gebruiken. De PowerPointpresentaties zijn voorzien van een geschreven toelichting in het notitievak.

po vo mbo Instrumenten

Werkvormen | Bouwen aan een samenhangend curriculum

De werkvormen zijn erop gericht in de driehoek te ervaren voor welke uitdaging we staan en wat er nodig is om samen een curriculum te bouwen.

po vo mbo Publicaties & Links

Katern | Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek

Deelnemers en begeleiders van het ontwerpnetwerk vertellen over hun ervaringen en de uitgangspunten die het netwerk heeft opgeleverd. Ook bevat het katern aanbevelingen voor de implementatie van de ontwikkelde werkwijze.

po vo mbo Praktijkvoorbeelden

Video | Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek

Deze video geeft een beeld van de eerste opbrengsten en ervaringen van vier ontwerpnetwerken en biedt een informatieve en illustratieve inkijk in wat het betekent om in de driehoek aan een stukje samenhangend curriculum te werken.

po vo mbo Publicaties & Links

Driehoeksgesprek | Inspiratie vanuit de partnerschappen

Hoe werken partnerschappen met de driehoek? Opleidingsschool Zutphen heeft Samen met HAN Academie Educatie een video ontwikkeld die laat zien hoe een driehoeksgesprek er uit kan zien en waar je op moet letten. De bijgeleverde handleiding geeft de gespreksleiders handvatten om de dialoog over het driehoeksgesprek in goede banen te lijden.