Professionalisering & loopbaan leraren

Intro

Intro

Het lijkt simpel: als het lerarenberoep aantrekkelijker wordt zal het lerarentekort afnemen. Naast meer ontwikkeltijd en de broodnodige betere beloning voor leraren, gaat er steeds meer aandacht naar het versterken en verruimen van loopbaan- en carrièreperspectieven voor leraren. Het idee van een doorlopende leerlijn staat daarbij centraal: een soepele overgang vanaf de lerarenopleiding naar de begeleidende school en vervolgens een continue professionele ontwikkeling tijdens de loopbaan van de leraar. In dit dossier zetten we interessante tools, producten en publicaties die samenhangen met de loopbaan van leraren voor je op een rij.

.

Tools

Tools

VO
Instrument | Loopbaancompetentietool
Deze loopbaancompetentietool helpt leraren om hun loopbaan te beïnvloeden. Eerst kies je de loopbaansituatie of het loopbaanproces waar je aan wilt werken. Vervolgens breng je in kaart welke loopbaancompetenties je al inzet en welke je verder wilt ontwikkelen. Tot slot krijg je handvatten hoe je dat kunt doen. Leidinggevenden en HR-managers kunnen de tool gebruiken bij de begeleiding van medewerkers en in ontwikkelgesprekken. Ook kunnen ze de tool inzetten om een ontwikkelcultuur in de organisatie te bevorderen.
PO
VO
Website | Loopbaanleraren.nl
Website ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling van leraren. De website bevat een overzicht van loopbaanmogelijkheden, inspirerende portretten en handreikingen en tips voor leraren en voor schoolleiders en HR-professionals die hen daarbij kunnen ondersteunen. De website heeft tot doel om een inspiratiebron te zijn en een landelijk verzamelpunt van instrumenten, achtergronden en handreikingen voor loopbaanontwikkeling en -ondersteuning van leraren.
MBO
VO
Website | Beroepsbeeld voor de leraar
De leidende gedachte achter het beroepsbeeld voor de leraar is de ontwikkelingsmogelijkheden van het leraarsberoep meer zichtbaar maken en zo de aantrekkelijkheid van het vak versterken. Op de website www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl vind je informatie over de beroepsbeelden en inspirerende praktijkvoorbeelden, instrumenten en publicaties over loopbaanontwikkeling.
Kennisbank

Kennisbank

3 resultaten
Publicaties & links
28 september 2022

Dit katern van de VO-Academie is gewijd aan de professionele ontwikkeling en loopbaanoriëntatie van leidinggevenden in het voortgezet onderwijs. Het katern geeft scholen inzicht in en handvatten voor het begeleiden van leidinggevend talent.

Tools & scans
11 maart 2021

De Onderwijsreis is een bordspel dat onderwijsprofessionals kunnen inzetten om met elkaar het gesprek te voeren over de toekomst van het onderwijs. Met deze tool kom je met elkaar los van de dagelijkse praktijk en ontmoet je elkaar in een reis naar verschillende toekomstscenario’s van het onderwijs. Deelnemers worden uitgedaagd hun ideale onderwijs en eigen professionalisering te onderzoeken. Het spel is ontworpen door een groep leraren po, vo, mbo en hbo als onderdeel van de master Professioneel Meesterschap aan de Hogeschool van Amsterdam.

Praktijkvoorbeelden & interviews
1 april 2019

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO presenteert de publicatie ‘Doorlopend leren’. Een bundeling van inspirerende praktijkvoorbeelden over de doorlopende lijn in de professionalisering van de leraar. De publicatie beschrijft mooie initiatieven, van onder andere AOS Zuidoost-Brabant en AOS Noordoost-Brabant, Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), om het samen opleiden en professionaliseren écht met elkaar te integreren. [2019]

Nieuws

Nieuws

MBO
PO
VO
Netwerk Huisacademies | Programma 2022-2023
Onderzoek | Professionaliseren van leraren
VO
Onderzoek | Duidelijk effect van Lerarenbeurs
Webinar

Webinar & podcast

Webinar | Loopbaanontwikkeling vanuit het perspectief van de leraar

Ter ere van ‘De dag van de leraar 2021’ verzorgen Marco Snoek en Erik Ex een webinar over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven. In het webinar wordt www.loopbaanleraren.nl gelanceerd, een website boordevol inspiratie en handvatten bij het nemen van loopbaanstappen.

Podcast Samen Opleiden | #8 Verbinden van samen opleiden, inductie en HRM

Bij het Samen Opleiden en de inductie van startende leraren komt ook HRM om de hoek kijken. In deze podcastaflevering spreken Martiene Enserink, coördinerend schoolopleider van opleidingsschool Landstede MBO in de regio Zwolle, en Tommer Franken, opleidingscoördinator binnen het VO-partnerschap NOD Haaglanden, met gastheer Joep Stassen over hun inzichten en ervaringen met het verbinden van […]