Contact

Op de website Inductie & Professionaliseren van leraren vind je alle informatie over de begeleiding van startende leraren,  professionalisering en het beroepsbeeld van de leraren overzichtelijk bij elkaar. Interessant voor partnerschappen Samen Opleiden, besturen, scholen en leraren! De website is onderdeel van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Voor vragen over Inductie & Professionaliseren van leraren kunt u terecht bij:

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren | PO – VO
Gea Spaans | Projectleider
Mirella Verspiek | Projectleider
Janet Bootsma | Projectmedewerker
Pascale Lucassen | Projectmedewerker
platformsamenopleiden@poraad.nl | platformsamenopleiden@vo-raad.nl | 030 – 31 00 933

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren | MBO
Ester Scholten | Projectleider
Rian Hendriks | Projectmedewerker
platformsamenopleiden@mboraad.nl| 0348 – 75 35 40

PO-Raad
Yvonne van Dijke, Beleidsadviseur Strategisch HR
 y.vandijke@poraad.nl

VO-raad
Nienke Wirtz , Projectleider Versterking BSL
nienkewirtz@vo-raad.nl | 030 232 48 00 | 06 – 13 34 12 84