Strategisch HRM & leercultuur

Scholen ontwikkelen zich steeds meer als professionele schoolorganisaties met een professionele leercultuur. Daarin wordt geleerd op alle niveaus en staat het samen leren, als collectief, centraal. Strategisch HRM is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt voor kwaliteitsverbetering, professionele ontwikkeling en het effectiever en efficiënter innoveren binnen de schoolorganisatie.    


Doorzoek kennisbank

Type
Sector
Platform publicatie
20 resultaten
Tools & scans
30 september 2022

Onderzoek laat zien dat het personeelsbeleid van scholen nog lang niet altijd voorziet in het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van leraren. Het programma Voortgezet leren van de VO-raad heeft in een factsheet handvatten voor scholen om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van leraren op een rij gezet.

Publicaties & links
28 september 2022

Deze handreiking van de VO-raad biedt je handvatten om te komen tot goed strategisch personeelsbeleid, dat wordt verbonden met de onderwijsdoelen die uw school wil bereiken. In de handreiking vind je kennis, tips en praktijkvoorbaalden.

Publicaties & links
28 september 2022

Katern van de VO-raad dat vanuit het perspectief van verschillende starters in het onderwijs – een docent, teamleider, schoolleider en bestuurder – inzicht biedt in hun start in een nieuwe baan of rol, op de begeleiding die geboden wordt en de wensen die deze starters hebben ten aanzien van die begeleiding.

Publicaties & links
28 september 2022

Eindpublicatie van het project Begeleiding Startende Leraren 2013-1019. Een bundeling van mooie praktijkvoorbeelden van BSL, interviews met betrokkenen en randvoorwaarden voor het doen slagen van de begeleiding van startende leraren. Er wordt teruggeblikt op het landelijke project, maar er wordt ook gekeken naar de toekomst.

Publicaties & links
31 mei 2021

In het VO-magazine van april staat een mooi artikel over het Opleidingshuis van Academie Tien, een openbare scholengemeenschap voor vmbo-tl,havo en vwo in Leidsche Rijn. De school maakt deel uit van het (aspirant) partnerschap Samen opleiden en professionaliseren Utrecht van de onderwijsstichting Nuovo | 2021

Publicaties & links
27 mei 2021

Met het Kennisnetwerk Lerende Leraren is in Twente een infrastructuur voor duurzame professionalisering gerealiseerd waarin alle onderwijssectoren en andere betrokken organisaties in de regio samenwerken. Dit katern schetst de achtergronden van het Kennisnetwerk en bekijkt vraagstukken die zich voordoen bij de transitie naar Samen Opleiden en Professionaliseren.

Publicaties & links
26 mei 2021

Partnerschappen zoeken naar mogelijkheden en manieren om de begeleiding van starters op de partnerscholen te ondersteunen en te versterken. Dit katern – gebaseerd op een interview met Michelle Helms-Lorenz – geeft daarvoor handvatten.

Praktijkvoorbeelden & interviews
25 januari 2021

Rector Jan-Maarten de Wit van Lyceum Elst maakt zich sterk voor goede begeleiding van startende leraren. Dat doet hij niet alleen binnen zijn school, maar ook op partnerschapsniveau als voorzitter van de stuurgroep van Opleidingsschool Qoers. De begrippen ‘cultuur’ en ‘verbinding’ spelen een belangrijke rol in zijn visie op de begeleiding van beginnende docenten.

Video's & podcasts
5 oktober 2020

Op donderdag 24 september vond de online themabijeenkomst ‘Partners in het begeleiden van startende leraren’ plaats. Het verbinden van samen opleiden en inductie is een veelgehoorde uitdaging onder partnerschappen Samen Opleiden vo. Maar hoe doe je dat en wat is het belang ervan? Kijk hieronder in drie losse video’s de bijdragen terug.

Praktijkvoorbeelden & interviews
12 maart 2020

Begeleiding van startende leraren moet een plek hebben binnen de kwaliteitscyclus van een schoolorganisatie. De begeleiding van startende leraren wordt een vanzelfsprekend onderdeel van de schoolorganisatie en van het personeelsbeleid. Op Het Noordik in Almelo is de afdeling HRM vanaf het begin betrokken bij het landelijke project Begeleiding Startende Leraren.