Leernetwerk Begeleiding Startende Leraren | Samenwerken aan visie, beleid en programma’s voor inductie

donderdag 13 oktober, Utrecht

Hoe scholen met leerlingen willen omgaan, de visie op onderwijs en de identiteit van de school reflecteert ook op het opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren. Verandert uw visie en beleid op de professionalisering van uw leraren mee met het veranderende onderwijs? En welke plek heeft de begeleiding van startende leraren hierin? Meer lezen & aanmelden

No news items were found.