MBO
VO

Online bijeenkomst | Professionele ontwikkeling van academische leraren op de werkplek

Op vrijdag 17 november van 09.00 tot 10.30 uur organiseren we voor partnerschappen vo en mbo een tweede bijeenkomst over het thema ‘Professionele ontwikkeling van academische leraren op de werkplek’. Tijdens de eerste bijeenkomst afgelopen juni stond het samen opleiden van academische en masteropgeleide leraren centraal. Op basis van de toen opgehaalde input hebben een werkdocument opgesteld met een uitwerking van verschillende profielen van aanstaand leraren met een academisch opleidingstraject / mastertraject (personae). Hier gaan we in de bijeenkomst in november samen verder mee aan de slag.

Tijdens de bijeenkomst in juni verkenden we samen praktijken, vraagstukken en mogelijkheden om als partnerschap stappen te zetten om leraren met academische vaardigheden passend op te leiden en begeleiden op de werkplek. Daarbij hebben we de praatplaat + handreiking benut die voor academische leraren in het po is ontwikkeld. Ook hebben we mogelijkheden verkend voor doorvertaling naar de specifieke contexten van samen opleiden van leraren voor vo en mbo.

Werkdocument personae

De afgelopen periode hebben we vanuit het Platform eerste stappen gezet richting die doorvertaling, waarmee we partnerschappen hopen te stimuleren en faciliteren het gesprek over het opleiden van academische leraren verder te voeren en bewustwording te creëren wat nodig is om deze studenten te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. We hebben profielen (personae) van aanstaand leraren met een academisch opleidingstraject / mastertrajectontwikkeld, twee voor het vo en twee voor het mbo. De profielen kunnen een mooie, concrete en prikkelende basis vormen om binnen je partnerschap het gesprek te voeren over deze groep studenten.

Programma

Het werkdocument met daarin de personae en de praatplaat sturen we voorafgaand van de bijeenkomst op 17 november aan de deelnemers toe. We gaan samen aan de slag met de volgende vragen:

  • Op welke wijze kunnen deze personae van meerwaarde zijn voor de partnerschappen?
  • Wat is dan nodig aan inhoudelijke aanscherping / aanpassing?
  • Wat is dan nodig of wenselijk als leeswijzer / handreiking?
  • Hoe we als Platform de partnerschappen het beste op de hoogte kunnen brengen van dergelijke producten?

Praktische informatie

Wanneer: Vrijdag 17 november 2023 van 09.00 – 10.30 uur
Voor wie: Geïnteresseerden in het samen opleiden van academische leraren in partnerschappen vo & mbo
Locatie: Online
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier


 [LR1]Linkje?

Gerelateerde berichten