VO

Actueel | Onderhandelaarsakkoord over cao voortgezet onderwijs

De VO-raad en de onderwijsbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers in het voortgezet onderwijs. Wat betekent het nieuwe akkoord voor startende leraren? Je leest het hier.

Welke afspraak hebben sociale partners gemaakt voor de startende leraar?

Sociale partners hebben afgesproken dat de startende leraar met een reguliere aanstelling recht heeft op een 3-jarig inductieprogramma, inclusief de benodigde tijd. Dit programma moet aan de volgende criteria voldoen waar op schoolniveau nadere invulling aan gegeven wordt:

  • Werkdrukvermindering
  • Enculturatie
  • Professionele ontwikkeling
  • Observatie en begeleiding in de klas
  • Intervisie en gerichte begeleiding
     

Voor de duiding en invulling van deze criteria wordt verwezen naar de BSL-Ontwerptool. Hiermee krijgen scholen inzicht in de stand van zaken rond begeleidingsarrangementen op hun school en handvatten op maat om een volgende stap te kunnen zetten in de verdere ontwikkeling van de begeleiding aan startende leraren. Met deze tool kan elke school een effectief driejarig inductiearrangement voor startende leraren inrichten.

Heeft de startende leraar zonder reguliere aanstelling ook recht op een inductieprogramma?

Sociale partners hebben hierover het volgende advies opgenomen. Veel werknemers starten hun loopbaan met een tijdelijk contract op basis van artikel 9.2 lid 4 CAO VO (bijvoorbeeld met een vervangingsovereenkomst). Om deze werknemers op een goede en zorgvuldige manier te laten starten in het onderwijs, wordt geadviseerd om ook deze – zeker indien de arbeidsovereenkomst meer dan drie maanden duurt – te laten participeren in een in overleg met de werknemer afgesproken inductieprogramma waarbij de genoemde criteria in verhouding staan met de duur van de arbeidsovereenkomst en de ervaring van de startende leraar. Het gaat hierbij dus om maatwerk.

Hanteren we dezelfde lesreductie afspraken zoals die nu afgesproken zijn in de CAO VO?

Op grond van het gesloten onderhandelaarsakkoord zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt inzake de lesreductie, deze blijft in dezelfde vorm bestaan.

Podcast ‘Mijn eerste jaar voor de klas’

Hoe ziet het werkende leven van startende leraren in de praktijk eruit? Het afgelopen schooljaar (2022/2023) heeft de VO-raad de elfdelige podcastserie ‘Mijn eerste jaar voor de klas’ ontwikkeld. In deze serie reflecteren starters Elisabeth en Maurice met experts op hun ervaringen en krijgen ze tips aangereikt van schoolopleider Rikkert. De serie biedt zo een unieke kans het schooljaar echt door de ogen van (mede-)starters te beleven. Herkenbaar en leerzaam voor alle startende docenten, én leerzaam voor schoolbestuurders, schoolleiders, opleiders en begeleiders. 

Benieuwd naar wat het onlangs gesloten onderhandelaarsakkoord voor het nieuwe cao 2023/2024 i betekent voor startende leraren? Bekijk onze Q&A.

Gerelateerde berichten