MBO
PO
VO

Advies Onderwijsraad | Aanhoudend lerarentekort dwingt tot harde keuzes

Lerarentekorten houden aan en zijn ongelijk verdeeld, waarschuwt de Onderwijsraad in de verkenning ‘Schaarste schuurt’. De raad verkent in het rapport opties in twee richtingen. Het ene spoor is beperking van het onderwijsaanbod in inhoud en tijd. Het andere spoor gaat over de manier waarop het werk in scholen wordt georganiseerd en de aanwending van mensen en middelen daarbij. Dit zijn ingrijpende opties met grote implicaties voor het beroep van leraar, onderwijskwaliteit en kansengelijkheid. De raad maakt inzichtelijk dat onderwijs geven met een tekort aan leraren pijnlijke keuzes vergt. Maar die keuzes moeten wel worden gemaakt om scholen te helpen het lerarentekort het hoofd te bieden.

De lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs zijn hardnekkig. Hierdoor ontstaat langdurig veel druk op scholen en komt het onderwijs in de knel. De tekorten zullen volgens ramingen niet afnemen en na 2030 zelfs verder toenemen. Het baart de Onderwijsraad grote zorgen dat de lerarentekorten ongelijk zijn verdeeld, grotendeels langs sociaaleconomische lijnen. Dit vergroot de kansenongelijkheid in het onderwijs en daarmee de sociale ongelijkheid in de samenleving. Tegengaan van sociale ongelijkheid moet daarom meewegen bij de keuzes voor en uitwerking van handelingsopties.Ook dringt de raad erop aan dat lerarentekorten niet alleen een probleem mogen zijn van de scholen en schoolbesturen die er het hardst door worden geraakt.

Bron: Website Onderwijsraad

Najaarsbijeenkomst ‘De kracht van onderwijsprofessionals bij Samen Opleiden’

Het Rapport van de Onderwijsraad geeft aandacht aan de inzet van brede onderwijsprofessionals en presenteert dit als één van de mogelijke oplossingsrichtingen voor de aanpak van lerarentekorten. Dit onderwerp komt ook aan bod tijdens onze Najaarsbijeenkomst op 28 november met als thema ‘De kracht van onderwijsprofessionals bij Samen Opleiden’. We richten ons verder op interprofessioneel Samen Opleiden en wat dit vraagt van de leeromgeving en professionalisering in je partnerschap.

Gerelateerde berichten