MBO
PO
VO

Podcast Samen Opleiden | #8 Verbinden van samen opleiden, inductie en HRM

Bij het Samen Opleiden en de inductie van startende leraren komt ook HRM om de hoek kijken. In deze podcastaflevering spreken Martiene Enserink, coördinerend schoolopleider van opleidingsschool Landstede MBO in de regio Zwolle, en Tommer Franken, opleidingscoördinator binnen het VO-partnerschap NOD Haaglanden, met gastheer Joep Stassen over hun inzichten en ervaringen met het verbinden van HRM en inductie. Die verbinding wordt in deze twee partnerschappen op verschillende manieren vormgegeven.

Luister online , of via Apple Podcasts (iTunes), Spotify of Stitcher.

Inhoud

Martiene vertelt dat bij Landstede MBO de factor HRM vooral zit in onderwijsondersteuning. Het partnerschap heeft het inductie- en introductiebeleid in verbinding met HRM ontwikkeld. De ambitie is om elkaar structureler op te zoeken en de samenwerking te borgen om nog beter te kunnen anticiperen op wervings- en ontwikkelvraagstukken. Op iedere locatie van Landstede vind je een schoolopleider en iemand vanuit HR-vertegenwoordiging. Samen zijn die verantwoordelijk voor het primaire proces. Bij NOD Haaglanden, vertelt Tommer, zijn het de rectoren die de verbinding zijn naar HRM-beleid en via hen wordt inductie binnen de VO-scholen direct in HR-beleid opgenomen.

Ook bij Tommer wordt de samenwerking regelmatig opgezocht. “Er gebeuren een heleboel dingen gedurende een jaar, daar moeten we op inspelen. Ik zit vaak met de HR-medewerkers om tafel om te kijken of de afspraken nog kloppen,” zegt hij. Het HRD-beleid, specifiek over ontwikkeling, sluit bij Landstede aan op de strategische koers van investeren in medewerkers. “We hebben als Samen Opleiden meegedacht als ‘frisdenkers’ over het ontwikkelen van HRD-beleid op dit gebied,” vertelt Martiene. “Dat is heel waardevol, een ‘good practice’ in wording.”

“De begeleidingsstructuur moet blijvend zijn en is van wezenlijk belang.”
Martiene Enserink, coördinerend schoolopleider van opleidingsschool Landstede MBO

HRM en Samen Opleiden bij Landstede heeft niet alleen te maken met interne communicatie en afstemming, maar ook met grote regionale en landelijke ontwikkelingen, zoals een regionale HRM-aanpak van personeelstekort. Die is verbonden aan het beleid van de organisatie en het Samen Opleiden. Bij de partnerschappen in Den Haag, benadrukt Tommer, draagt HRM-beleid bij aan de kwaliteit van het Samen Opleiden door kennisdeling, doorontwikkeling van schoolopleiders en werkplekbegeleiders, en ook concrete urenallocatie voor het begeleiden van studenten.

Martiene bevestigt daarbij: “De begeleidingsstructuur moet blijvend zijn en is van wezenlijk belang.” Zowel bij NOD Haaglanden als bij Landstede MBO heeft iedere school een eigen HRM-beleid dat in de partnerschappen is afgestemd. Tommer ziet bij NOD Haaglanden verschillende accenten bij scholen en daarin is inductie kleurbepalend. Daarnaast blijft onderling stroomlijnen en van elkaar leren van waarde. Martiene vertelt dat bij Landstede MBO bij het inductiebeleid nadrukkelijk samen opgetrokken is en er juist één gezamenlijk HRM-beleid is gemaakt. Binnen heldere kaders – die steeds worden bijgesteld – kan dat binnen elke school vervolgens zelf worden ingekleurd.

Van belang blijft: “Je moet zorgen voor korte lijnen en zorgen dat je van elkaar weet wat er gebeurt,” zo benadrukt Martiene. Als je samen zorgdraagt voor korte lijntjes door HRM-adviseur, schoolopleider en schoolleiding aan elkaar te verbinden, dan heb je het heel mooi geborgd.

Luisteren

Direct online , of via Apple Podcasts (iTunes), Spotify of Stitcher.

Podcast Samen Opleiden

Podcast Samen Opleiden is voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. In elke aflevering spreekt gastheer Joep Stassen nieuwe gasten over actuele ontwikkelingen in het opleiden en professionaliseren van onze toekomstige leraren.

Gerelateerde berichten