MBO
PO
VO

Actueel | Lerarenbeurs verlengd

De lerarenbeurs wordt verlengd. Met de lerarenbeurs kunnen leraren die een opleiding gaan volgen aan een hogeschool of universiteit een vergoeding aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor collegegeld, studiekosten en reiskosten. Werkgevers kunnen subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen.

De regeling zou dit jaar aflopen, maar is door minister Wiersma en minister Dijkgraaf verlengd. De beurs is aan te vragen van 1 april tot en met 15 mei 2023. De lerarenbeurs is beschikbaar voor leraren in het funderend onderwijs met een onderwijsbevoegdheid, voor leraren in het mbo die voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en voor leraren uit het hbo met minimaal een bachelordiploma.

Meer informatie

Bekijk hier of u in aanmerking komt voor de beurs. Op de website van DUO vindt u meer informatie over de subsidievoorwaarden en over de volgorde waarin DUO de aanvragen beoordeelt.

Gerelateerde berichten