Leernetwerk | Inductie binnen partnerschap Samen Opleiden 2023

Het kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review kan de aanleiding zijn om binnen het partnerschap Samen Opleiden samen expliciet aandacht te besteden aan het begeleiden van de startende leraar. Sommige partnerschappen zijn al langer bezig met Samen Opleiden en zien dit als een volgende stap. Er zijn ook partnerschappen die starten en naast Samen Opleiden, inductie meteen meenemen in de samenwerking. Tijdens dit leernetwerk wisselen we kennis en ervaringen uit.

Het nieuwe kwaliteitskader heeft inductie expliciet toegevoegd. Tijdens dit leernetwerk kijken we naar de uitwerkingen van de vier waarborgen voor inductie en staan we stil bij succesvolle randvoorwaarden en aandachtspunten. Daarnaast staan de volgende onderwerpen op het programma: aanleidingen en doelen voor samenwerking in inductie, waarop wordt er juist wel of juist niet samengewerkt, wat is kenmerkend voor het partnerschap en hoe verhoudt zich dit tot inductie.

Opzet leernetwerk

Het Platform heeft dit leernetwerk ook georganiseerd in 2022. Wegens succes wordt het in 2023 herhaald. Het leernetwerk bestaat uit drie bijeenkomsten voor partnerschappen Samen Opleiden die stappen (willen) zetten in het samen vormgeven van inductie:

  • Woensdag 22 maart van 9.30 – 12.00 uur
  • Woensdag 31 mei van 9.30 – 12.00 uur
  • Woensdag 11 oktober van 9.30 – 12.00 uur

In bijeenkomst 1 is Michelle Helms-Lorenz te gast als expert. Zij schetst een theoretisch kader waarbij de volgende vragen aan de orde komen: Wat is de kerngedachte van inductie? Waartoe dient inductie en wat dek je ermee af? Wat is het doel van inductie? Waarom inductie vormgeven binnen het partnerschap Samen Opleiden? De partnerschappen gaan de beginsituatie, stip op de horizon en eerste stappen voor zichzelf in kaart brengen.

In bijeenkomst 2 en 3 staan praktijkvoorbeelden en behulpzame instrumenten zoals de BSL-Ontwerptool centraal. Er worden relaties gelegd met de waarborgen uit het kwaliteitskader en de fase van ontwikkeling van het eigen partnerschap. De partnerschappen gaan steeds aan de slag om de mogelijkheden in de eigen context te concretiseren middels het bespreken van vragen als: wat versta je onder inductie in partnerschap? Hoe verhoudt inductie in partnerschap zich tot Samen Opleiden? Met wie werk je samen? Wat zijn de inhoudelijke thema’s? Op welk niveau is de samenwerking (strategisch, tactisch, operationeel) en is dit voor starters of voor de begeleiders van starters? Wat vindt waar plaats? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat betekent dit voor jou als programmaleider/voor het team?

No FAQ items were defined

Zowel partnerschappen po, vo als mbo kunnen aan het leernetwerk deelnemen, waarbij de inschrijving minimaal in duo’s is: zowel iemand van het instituut als uit het werkveld. De bijeenkomsten worden begeleid door Edmee Suasso en Mirella Verspiek, waarbij ook experts worden uitgenodigd. Om (onder begeleiding) inhoudelijke stappen te kunnen zetten adviseren we om de reeks van bijeenkomsten te volgen. Deelname per bijeenkomst is ook mogelijk.

Praktische informatie

Wanneer: Woensdag 22 maart, woensdag 31 mei en woensdag 11 oktober van 9.30 – 12.00 uur (tot 12.30 inclusief lunch).
Voor wie: programmaleiders, instituutsopleiders, schoolopleiders, starterscoaches van partnerschappen Samen Opleiden po, vo en mbo. De inschrijving is minimaal Deelname in duo’s: Zowel iemand van het instituut als uit het werkveld.
Locatie: Nog nader te bepalen, in Utrecht.
Kosten: Er worden geen kosten in rekening gebracht.
Inschrijven: Via dit formulier

Gerelateerde berichten