MBO
PO
VO

Bijeenkomst | Samen leraren toerusten voor inclusiever onderwijs  

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren donderdag 2 februari 2023 een derde bijeenkomst over de toerusting van leraren op passend en inclusiever onderwijs. Op welke manier worden (aanstaand) leraren voorbereid op passend en inclusiever onderwijs? Wie kan daarin welke rol spelen? Welke rol ligt hier voor de Partnerschappen Samen Opleiden en bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden? Hoe kan men elkaar versterken? De bijeenkomst zal vooral in het teken staan van elkaar ontmoeten en inspireren aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Programma

Het eerste deel van de ochtend staat de ontmoeting centraal en zal er vanuit OCW informatie gedeeld worden over de routekaart naar inclusie en de uitvraag onder leraren op dit thema. Daarna is er ruimte voor twee presentaties van voorbeelden uit de praktijk van een samenwerkingsverband en partnerschap die al samenwerken aan het professionaliseren en voorbereiden van leraren op passend en inclusiever onderwijs.

Op basis van deze informatie ga je het tweede deel van de ochtend met elkaar aan de slag. Welke opgaves zie je in het licht van de routekaart richting inclusiever onderwijs voor de professionalisering van (startende) leraren? Welke rol ligt hier voor de partnerschappen en de samenwerkingsverbanden, hoe kan men elkaar versterken? Welke dilemma’s komen we tegen en welke mogelijkheden zijn er om die op te lossen? Je brengt met elkaar in kaart welke stappen in jouw regio gezet kunnen worden om aan deze opgaven te gaan werken.

09.00 – 09.30 uur  Inloop met koffie en thee
09.30 – 09.35 uur Welkom & introductie Steunpunt Passend Onderwijs & Platform
10.00 – 10.20 uur     Presentatie OCW | Routekaart naar inclusie en uitvraag onder leraren
10.20 – 10.35 uur   Pauze
10.35 – 11.30 uur Twee presentaties uit de praktijk 
11.30 – 12.20 uur      Samen aan de slag voor je eigen regio
12.20 – 12.30 uurPlenaire afsluiting, evaluerend 
12.30 – 13.30 uur Lunch (to go)

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 2 februari 2023
Waar: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Tijd: 9.00 – 13.30uur (inclusief lunch)
Voor wie: Samenwerkingsverbanden: directeuren, bestuurders en begeleiders passend onderwijs. Partnerschappen: programmaleiders, opleiders vanuit de scholen en instituten en coördinatoren die zich bezig houden met doorlopende professionele ontwikkeling.
Aanmelden: Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. Je kan je inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvang je bericht van ons. 

Gerelateerde berichten