MBO
PO
VO

Najaarsbijeenkomst | Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. Je kan je inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvang je bericht van ons.

Op 3 november 2022 organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in Utrecht een goedgevulde bijeenkomst waarin zowel strategische als opleidingsinhoudelijke vraagstukken aan de orde. In de ochtend is er aandacht voor Samen Opleiden en de rijke leeromgeving die partnerschappen creëren. In de middag staat het begeleiden van startende leraren centraal en samenwerking bij verdere professionalisering en loopbaanontwikkeling. Het programma is interessant voor programmaleiders én opleiders. Meld je nu aan voor het programma in de ochtend en/of middag!

Ochtendprogramma

In dit deel van de bijeenkomst staan een aantal strategische onderwerpen centraal:

  • de rol van schoolleiders bij Samen Opleiden – op welke manier zijn schoolleiders (po, vo en mbo) betrokken bij het Samen Opleiden van aanstaand leraren? Wat kan of moet daarin anders ten einde de kwaliteit van Samen Opleiden én van schoolontwikkeling verder te versterken? Welke vraagstukken komen partnerschappen tegen en hoe pakken zij die aan?
  • flexibilisering, leeruitkomsten en Samen Opleiden – een ontwikkeling naar steeds flexibeler Samen Opleiden is gaande en is van invloed op de leeromgeving in partnerschappen (programma, begeleiding, beoordeling) en ook op de professionele ontwikkeling van opleiders en begeleiders. Wat betekent het om meer flexibel samen op te leiden, leeruitkomsten leidend te laten zijn in het opleiden van studenten en wat kunnen we hierover leren van elkaar?
  • het beroepsbeeld van de leraar als richtinggever bij Samen Opleiden – in het nieuwe kwaliteitskader zien we het beroepsbeeld van de leraar een prominente plek innemen. Partnerschappen ontwikkelen een eigen beroepsbeeld van de leraar en benutten daar veelal ook bestaande beroepsbeelden bij. Hoe ‘uniek’ moet je beroepsbeeld zijn, hoe benut je bestaande beroepsbeelden bij de (door)ontwikkeling van het beroepsbeeld van je partnerschap en hoe krijgt je beroepsbeeld betekenis in de leeromgeving?

De opleidingsinhoudelijke onderwerpen waar wij ons over buigen zijn:

  • de publicatie ‘Parels uit de praktijk 3’ staat vol met interessante en inspirerende praktijken van rijke, brede en gevarieerde leeromgevingen. Lector Bob Koster destilleerde er zes bouwstenen uit. We gaan in gesprek met Bob Koster en programmaleiders en opleiders van de parels, om een vertaalslag te maken van de mooie voorbeelden naar de eigen praktijk van Samen Opleiden.
  • Samen Opleiden en klassenmanagement van aanstaand leraren – opleider en onderzoeker Tom Adams neemt ons mee in zijn bevindingen rond het leren van aanstaand leraren als het gaat om klassenmanagement, een belangrijke competentie voor een goede start in het onderwijs. Welke leerdoelen zijn er rond klassenmanagement, wat betekent dat voor het programma, de begeleiding en het gebruik van theorie in het partnerschap?

We sluiten het ochtendprogramma af met een lunch en gaan in de middag verder met de volgende stap in de loopbaan van de leraar: de inductiefase.

Middagprogramma | Inductie en verdere loopbaanontwikkeling in partnerschappen Samen Opleiden

Sommige partnerschappen zijn de samenwerking aan het uitbreiden naar samen inductie organiseren en samen verder professionaliseren. Tijdens deze middag komen experts komen aan het woord, praktijkvoorbeelden worden gedeeld en dialogen worden gevoerd over vraagstukken rond inductie en verdere loopbaanontwikkeling van leraren. Er vinden gesprekstafels plaats met een aantal partnerschappen uit het po die afgelopen schooljaar hebben meegedaan aan de pilots ‘inductie in partnerschap’ van OCW. Zij presenteren hun opbrengsten van jaar 1 informeren ons over de plannen voor jaar 2. Ook partnerschappen uit het vo en mbo delen hun goede voorbeelden. Ook onderzoek over het behoud van (startende) leraren en de inbedding van inductie en doorgaande professionalisering in HR-beleid komen aan bod.

Praktische informatie

Datum: donderdag 3 november
Tijd: ochtendprogramma 9.30-13.00 uur; lunch 13.00-14.00 uur; middagprogramma 14.00-17.00 uur; aansluitend borrel.
Voor wie: De bijeenkomst is gericht op partnerschappen, scholen en lerarenopleidingen voor po, vo en mbo. Zowel collega’s van erkende partnerschappen als van aspiranten zijn van harte welkom om deel te nemen. Vanuit de partnerschappen is het traject met name interessant voor programmaleiders, opleiders (vanuit instituut en school), HR- of kwaliteitsmedewerkers, starterscoaches en coördinatoren van huisacademies.
Locatie: Zalen van Zeven, Boothstraat 7 in Utrecht
Kosten: Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden
Aanmelden: Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. Je kan je inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvang je bericht van ons.

Gerelateerde berichten