MBO
PO
VO

Netwerk Huisacademies | Programma 2022-2023

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Het netwerk heeft momenteel meer dan 100 leden uit het po , vo en mbo, komt vier keer per jaar bijeen en heeft zich ontwikkeld tot een dynamisch, interactief netwerk waarin veel energie vrijkomt.

Bijeenkomsten 2022-2023

Het Netwerk Huisacademies komt vier keer per jaar bij elkaar om over allerlei onderwerpen met elkaar te spreken. De onderwerpen zijn gericht op strategisch, tactisch en operationeel niveau en worden vanuit verschillende perspectieven beschouwd. In veel bijeenkomsten is ruimte voor een expert op het onderwerp voor theoretische onderbouwing en inspiratie. Er is ook altijd tijd om met elkaar in gesprek te gaan en te bespreken wat het onderwerp zou kunnen betekenen in en voor de eigen context.

Deelnemen aan het Netwerk?

Wil je je aansluiten bij het Netwerk Huisacademies en op de hoogte worden gehouden van al onze activiteiten? Meld je dan aan via dit formulier.

Gerelateerde berichten