VO

Actueel | VO-raad en bonden vragen kabinet de coalitieafspraak over werkdrukverlichting concreet te maken

De VO-raad en de vakbonden vragen het kabinet om het goede voorbeeld van het primair onderwijs te volgen en structureel te investeren in het verlagen van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Dit staat in een gezamenlijke brief aan de minister op 18 februari 2022.

De sociale partners zijn verheugd dat het nieuwe kabinet heeft afgesproken serieus werk te maken van werkdrukverlichting door er geld voor vrij te maken. In de brief vragen ze gezamenlijk om het concreet en structureel te maken.

Over de wijze van besteden zijn sociale partners het eens. De schoolbesturen dragen er zorg voor dat de middelen die het kabinet vrijmaakt volledig bij de scholen terecht komen. Vervolgens komen leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders samen tot een goede en toegesneden inzet van de middelen voor het verlichten van de werkdruk. Over de precieze uitwerking wordt nog nader overleg gevoerd waarbij ook aandacht zal zijn voor een goede inrichting van de evaluatie en verantwoording als onderdeel van de werkdrukaanpak.

Bron: Website VO-raad

Gerelateerde berichten