VO

Factsheet| Hoe faciliteert u de professionele ontwikkeling van schoolleiders?

Schoolleiders hebben een cruciale rol binnen de school, zowel op het vlak van onderwijskwaliteit als schoolontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat schoolleiders zich professioneel blijven ontwikkelen. Als bestuurder of eindverantwoordelijk schoolleider speelt u hier een belangrijke rol in.

Hoe zorgt u ervoor dat elke schoolleider in uw school goed toegerust is voor zijn of haar rol, nu en in de toekomst? Het monitoringsonderzoek SHRM uit 2020 laat zien dat het personeelsbeleid op vo-scholen nog lang niet altijd voorziet in ontwikkelmogelijkheden voor schoolleiders. In de nieuwe factsheet worden deze onderzoeksresultaten gecombineerd met concrete handvatten om de ontwikkelmogelijkheden voor schoolleiders in uw organisatie (verder) te verstevigen.

Gedeelde verantwoordelijkheid  

Hoogleraar SHRM Eva Knies (Universiteit Utrecht) over de professionalisering van schoolleiders: “Het is van groot belang dat de verantwoordelijkheid voor duurzame professionele ontwikkeling van schoolleiders vanuit twee kanten wordt gedragen: door de bestuurder en door de schoolleider zelf. Waarbij het zowel gaat om ontwikkelen in de huidige functie, als om een eventuele horizontale of verticale loopbaanstap.” 

Monitoringsonderzoek  

De factsheet is tot stand gekomen op basis van inzichten uit het monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid. Dit onderzoek is in opdracht van de VO-raad uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en geeft onder meer inzicht in de doorwerking van het strategisch personeelsbeleid in de schoolpraktijk. Aan het onderzoek werkten 134 besturen, en schoolleiders en leraren van 161 scholen mee.  

Bron: Website VO-raad

Gerelateerde berichten