MBO
PO
VO

Blogs Expeditie Lerarenagenda | Adaptief vermogen in de context van het veranderende beroepsbeeld

Expeditie Lerarenagenda onderzoekt hoe leraren, teams, scholen, opleidingen en beleid navigeren naar het toekomstig leraarschap van morgen. In het eerste Expeditiejaar (2020-2021) lag de focus op adaptief vermogen in de context van het veranderende beroepsbeeld. De expeditieleden hielden dieptegesprekken met leraren, opleiders en schoolleiders, peilden meningen onder de onderwijsgemeenschap en schreven brieven met leraren. Telkens stond de vraag centraal: Hoe ziet adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap er uit?

Eén van de producten ontwikkeld door de LerarenExpeditie is de Teacher Tapp: een dagelijkse vragenapp voor alle leraren die de onderwijsgemeenschap een stem geeft, laat reflecteren, en antwoord geeft op vragen die leraren aan elkaar willen stellen. Naar aanleiding van zes situaties uit de veldstudie zijn vragen gesteld via Teacher Tapp om na te gaan of andere onderwijsprofessionals de situaties, keuzes en emoties uit de dieptegesprekken herkenden. Uit de bevindingen werd duidelijk dat de dilemma’s rond het veranderend beroepsbeeld breder worden herkend. De ervaringen en inzichten uit de veldstudie en Teacher Tapp zijn verwerkt tot blogs. Hieronder lichten we twee interessante blogs uit.

Blog #1 | Stagiairs: bronnen of ontvangers van kennis?

Een grotere variëteit aan studenten leidt tot een meer divers potentieel aan kennis en vaardigheden die door de teams en scholen kunnen worden benut. Dit laatste is echter niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. Studenten (en startende leraren) ervaren dat er in scholen te weinig mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen en activiteiten uit te voeren die passen bij hun behoeftes, kennis en vaardigheden en een gebrek aan loopbaanmogelijkheden. Dit leidt niet alleen tot frustratie van de studenten maar zeker ook tot frustratie en teleurstelling bij zittende leraren, schoolleiders, schoolopleiders en lerarenopleiders. Lees hier het hele blog.

Blog #2 | Samen leren met collega’s in aanwezigheid van een interne academie

Als je als leraar je wilt professionaliseren zijn daar legio mogelijkheden voor. Denk aan het bekijken van een webinar, het lezen van websites over je vak, het bijwonen en nabespreken van lessen van een collega of het volgen van een masteropleiding. De laatste jaren zien we dat steeds meer scholen een interne academie oprichten. Hoe kijken leraren hier tegenaan? Lees hier het hele blog.

Gerelateerde berichten