Inductie & Professionaliseren van leraren

Naar Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad , VH en UNL
VO
Actueel | Onderhandelaarsakkoord over cao voortgezet onderwijs
VO
Week van de Starter | Goed (door)starten in het vo

Podcast | Mijn eerste jaar voor de klas

Lesgeven is een prachtig vak. Je kunt veel betekenen voor een ander. Maar het kan ook zwaar zijn, zeker als je aan het begin van je loopbaan staat. Dus om starters een extra steuntje in de rug te geven, biedt de VO-raad de podcast Mijn eerste jaar voor de klas. Een schooljaar lang volgen we startende docenten Elisabeth en Maurice. Om mee te leven, én om te leren van wat zij in de praktijk allemaal meemaken.

Naar podcast
banner 1

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren.

Platform Samen Onderzoeken

Het Platform Samen Onderzoeken stimuleert evidence informed werken in het onderwijs. De website staat vol inspirerende publicaties, praktijkvoorbeelden en leeromgevingen die concrete handvatten geven om een onderzoekscultuur te creëren.

Begeleiding startende leraren
Dossier
Begeleiding startende leraren
Professionalisering & loopbaan leraren
Dossier
Professionalisering & loopbaan leraren

Kennisbank | Inspiratie & informatie

In onze kennisbank vind je praktijkvoorbeelden, tools, podcasts, onderzoeksrapporten en relevante publicaties over Samen Onderzoeken & Professionaliseren. Gebruik de zoekfunctie of zoek op thema.

Begeleiding startende leraren

Professionalisering & loopbaan leraren

Beroepsbeeld voor de leraar

Strategisch HRM & leercultuur